Ajdovski gradec

Kraj: Vranje
Občina: Sevnica
Koordinate: lon = 15° 21' 4'' E lat = 46° 2' 20'' N
Nadmorska višina: 430 m

Arheloško najdišče Ajdovski gradec sodi med najbolje raziskana naselja iz časov preseljevanja ljudstev v 5. in 6. stoletju našega štetja v tem delu Evrope. 

Ajdovski gradec je eno od večjih starokrščanskih središč na območju Alp in ena bolje raziskanih poznoantičnih višinskih naselbin na Slovenskem. 

Primerjamo jo lahko z naselbinami kot so Rifnik pri Šentjurju, Ajdna nad Potoki in Korinjski hrib nad Velikim Korinjem. Skupaj z njimi je zadnji glasnik rimske civilizacije na slovenskem ozemlju. 

(vir: https://www.kstm.si/ajdovski-gradec.html)