Cerkev Marijinega imena, Dobova

Kraj: Dobova
Škofija: Celje
Župnija: Dobova
Občina: Brežice
Koordinate: lon = 15° 39' 44'' E lat = 45° 53' 44'' N
Nadmorska višina: 143,9 m

Sedanja močno novoromanska cerkev Imena Marijinega so zgradili 1865. leta. Je župnijskacerkev župnije Dobova. Po legendi naj bi kip Marije priplaval na dobu in tam, kjer ga je vodanaplavila, so takratni prebivalci zgradili cerkev. Prvotno je bila podružnica videmske prafare.Samostojen vikariat, ki je bil pozneje povzdignjen v pravo župnijo, je bil ustanovljen 1765.

(vir: http://zupnija-dobova.rkc.si/?page_id=44)