Cerkev Matere božje sedem žalosti, Stara sveta gora

Kraj: Stara sveta gora
Škofija: Celje
Župnija: Podsreda
Občina: Kozje
Koordinate: lon = 15° 35' 43.5'' E lat = 46° 2' 35'' N
Nadmorska višina: 376,4 m

Na hribu Gradišče nad Podsredo stoji gotska cerkev Matere božje sedem žalosti, do katere vodi kalvarijska pot. Je osrednja romarska cerkev, ki izvira iz 15. stoletja. Cerkvena notranjščina je v prvotni obliki ohranjena samo še s tristrano sklenjenim prezbiterijem. Poznobaročni oltar je iz druge polovice 18. stoletja, s kipom Pieta, ki je nastal okoli leta 1410 in ga pripisujejo stari ptujskogorski delavnici. Središče romarskega čaščenja je novejši Marijin kip, ki je postavljen na baročni prestol v cerkvi. 

(vir: http://www.tic-kozje.si/?page_id=459)