Cerkev svete Ane, Sevnica - Šmarje

Kraj: Sevnica - Šmarje
Škofija: Celje
Župnija: Sevnica
Občina: Sevnica
Koordinate: lon = 15° 17' 52.5'' E lat = 46° 0' 49.5'' N
Nadmorska višina: 199,6 m

Cerkev Sv. Ane je v osnovi poznogotska stavba, zgrajena v 16. stoletju. V pisnih virih se cerkev prvič omenja leta 1581. K Sv. Ani so nekdaj ljudje hodili na romanje. Romanja k sv. Ani so bila opuščena za časa Jožefinskih reform v 18. stoletju. Tedaj bi cerkev morala biti porušena, vendar so jo občani vzdrževali. Cerkev ima štiri oltarje. Veliki oltar Sv. Ane iz druge polovice 18. stoletja. Levi stranski oltar je posvečen Sv. Luciji, desni pa Sv. Družini. 

(vir: https://sevnica.donbosko.si/zupnija/podruznice/#1550614050793-d734515d-28b7)