Cerkev svete Marije Rožnovenske, Podgorje

Kraj: Podgorje
Škofija: Celje
Župnija: Zabukovje
Občina: Sevnica
Koordinate: lon = 15° 19' 38.5'' E lat = 46° 4' 0'' N
Nadmorska višina: 527 m

Cerkev sv. Marije Rožnovenske iz 17. stoletja (domnevno romanskega izvora) sestavljajo zvonik na zahodu, tripolna banjsto obokana ladja in križno grebenasto obokan prezbiterij pravokotnega tlorisa z zakristijo na severu. Glav portal je gotski, oprema je iz 17., 18. in 19. stoletja. 

(vir: PISO)