Cerkev svete Marjete, Libna

Kraj: Libna
Škofija: Celje
Župnija: Videm - Krškko
Občina: Krško
Koordinate: lat = 15° 30' 46'' E lon = 45° 57' 14.3'' N
Nadmorska višina: 355,3 m

Cerkev sv. Marjete je najstarejša cerkev v naši župniji, zgrajena po vsej verjetnosti okoli leta 1580.Sam kraj je bil obljuden že v prazgodovini (700 – 400 pr. Kr.), o čemer pričajo gomile in izkopanine iz mlajše ronaste in železne dobe.Cerkev nima izrazitega sloga, dolga je 13,5 metrov, široka 5 in visoka 4,9 metrov. Ima ravni štukaturni strop in obokani prezbiterij. Na glavnem oltarju je kip svete Marjete iz leta 1849, poleg sta še stranska kipa svete Katerine, svete Barbare ter svetega Petra in Pavla. Lesen tabernakelj je iz leta 1930.

(vir: https://www.videmcan.si/cerkve/11-cerkve/31-podru%C5%BEni%C4%8Dna-cerkev-svete-marjete-na-libni.html)