Cerkev svete Marjete, Pečje

Kraj: Pečje
Škofija: Celje
Župnija: Sevnica
Občina: Sevnica
Koordinate: lon = 15° 19' 45'' E lat = 46° 0' 29.5'' N
Nadmorska višina: 301,2 m

Cerkev sv. Marjete je najmanjša izmed vseh podružnic v župniji Sevnica. Najstarejši pisni vir za cerkev Sv. Marjete je iz leta 1375, ko se omenja vikar Georio (Jurij) pri Sv. Marjeti. Konec 16. stoletja domnevno cerkev ni več stala. Župnijska kronika poroča, da je na tem mestu nekdaj stal zidan križ. Leta 1688 je sevniški župnik Martin Golina s pomočjo trškega pisarja postavil na tem mestu cerkvico. 

(vir: https://sevnica.donbosko.si/zupnija/podruznice/#1550662126924-3a4f7230-2462)