Cerkev svete Matere Božje, Svete gore

Kraj: Svete gore
Škofija: Celje
Župnija: Sv. Peter pod Svetimi gorami
Občina: Bistrica ob Sotli
Koordinate: lon = 15° 39' 39'' E lat = 46° 2' 42'' N
Nadmorska višina: 521 m

Marijina cerkev je morala stati že vsaj v 13.stol., saj drugače hriba ne bi imenovali hrib Sv. Marije ali hrib Naše Gospe (pri Kunšperku).Velika gradbena dela potekajo na hribu v 17. stol., ko povečano cerkev posveti leta 1611 ljubljanski škof Tomaž Hren. Ta cerkev je imela nižjo, ravno krito ladjo, manjši prezbiterij in pritlično zakristijo. Zvonik so ji prizidali istočasno ali nekoliko kasneje, vendar v l. pol. 17. stol.

(vir: http://www.svetegore.si/cerkve/mati-bozja.html)