Cerkev svete Neže, Gradec - Čanje

Kraj: Gradec - Čanje
Škofija: Celje
Župnija: Sevnica
Občina: Sevnica
Koordinate: lon = 15° 22' 57'' E lat = 46'° 0' 22'' N
Nadmorska višina: 310,9 m

Kdaj je bila cerkev Sv. Neže zidana, ni znano, pravokotna cerkvena ladja pa utegne biti še romanska, saj je na južni steni, približno 3 m od tal, poleg velikega okna zazidana polkrožno sklenjena lina. Cerkev se v pisnih virih prvič omenja leta 1581. Leta 1728 je bil postavljen sedanji veliki oltar. Cerkev je bila leta 1838 renovirana. Novembra 2001 je bila cerkev znotraj prebeljena. Veliki oltar Sv. Neže, ki je hkrati tudi edini v cerkvi, je preprost, a kvaliteten izdelek iz prve polovice 18. stoletja, domnevno iz leta 1728. 

(vir: https://sevnica.donbosko.si/zupnija/podruznice/#1550668545382-e7e72414-eda8)