Cerkev svetega Ahaca, Stranje

Kraj: Stranje
Škofija: Celje
Župnija: Brestanica
Občina: Krško
Koordinate: lon = 15° 24' 38'' E lat = 46° 2' 16'' N
Nadmorska višina: 442,1 m

Barokizirana cerkev sv. Ahaca je bila zgrajena leta 1494. Ohranjen je poznogotski vhodni portal in petosminski vogalni stebriči na zunanjosti tristrano zaključenega prezbiterija. 

Pod beleži so freske iz 1530-40. 

(vir: PISO)