Cerkev svetega Andreja, Bistrica - Pokorna vas

Kraj: Bistrica - Pokorna vas
Škofija: Celje
Župnija: Zagorje
Občina: Kozje
Koordinate: lon = 15° 27' 33.5'' E lat = 46° 6' 38'' N
Nadmorska višina: 446 m

Šest kilometrov vzhodno od Lesičnega, sredi razloženega zaselka Pokorna vas stoji cerkev sv. Andreja. Poznogotsko cerkev iz 1535 sestavljata ladja in enako širok, tristrano sklenjen prezbiterij z zakristijo. Vreden ogleda je tudi križno-rebrasti obok, dvoje gotskih oken ter glavni oltar s konca 17. stoletja. 

(vir: http://www.tic-kozje.si/?page_id=449)