Cerkev svetega Boštjana, Brestanica

Kraj: Brestanica
Škofija: Celje
Župnija: Brestanica
Občina: Krško
Koordinate: lon = 15° 28' 34.7'' E lat = 45°59' 38.5'' N
Nadmorska višina: 179,9 m

Cerkev sv. Boštjana stoji v gornjem delu brestaniškega Trga. Zgrajena je bila leta 1523. Leta 1792 so prizidali zvonik in leta 1823 še zakristijo. V glavnem oltarju, postavljenem v drugi polovici 17. stol, se nahaja kip sv. Sebastijana, na stranskih konzolah pa stojita kipa sv. Barbare in sv. Katarine.

Desni stranski oltar bogati kip sv. Barbare, levega stranskega pa krasi kip sv. Florjana. Zato se tu, poleg zavetnikovega, obhaja tudi slovesni god sv. Florjana. Po zadnji vojni je bila cerkev okradena, zato kar nekaj kipov in druge opreme manjka.

(vir: http://www.zupnijabrestanica.si/index.php/podruznice/sveti-bostjan)