Cerkev svetega Fabjana in Boštjana, Mostec

Kraj: Mostec
Škofija: Celje
Župnija: Dobova
Občina: Brežice
Koordinate: lon = 15° 37' 42'' E lat = 45° 53' 54.8'' N
Nadmorska višina: 143,2 m

Poznobaročna cerkev sv. Fabjana in Boštjana, je bila pozidana 1767 v zahvalo za rešitev pred kugo. Enotno zidana stavba ima podolžno ladjo, polkrožno zaključen prezbiterij in zvonik nad čelno fasado. Vsi cerkveni ogli so zaobljeni. Glavni oltar je iz 2. polovice 18. stoletja. 

(vir: PISO)