Cerkev svetega Florjana, Sevnica

Kraj: Sevnica
Škofija: Celje
Župnija: Sevnica
Občina: Sevnica
Koordinate: lon = 15° 19' 1'' E lat = 46° 0' 25.5'' N
Nadmorska višina: 180,7 m

Leta 1885 je bil v cerkvi blagoslovljen sedanji oltar Sv. Marjete. Veliki oltar, ki je hkrati tudi edini v cerkvi, je v sedanji podobi klasicističen iz leta 1885. Iz tega časa je kip cerkvene zavetnice Sv. Marjete. Poleg nje sta kipa Sv. Apolonije levo in Sv. Lucije desno, ki sta temeljito prebarvana, utegneta pa izvirati še iz 17. stoletja. 

(vir: https://sevnica.donbosko.si/zupnija/podruznice/#1550662126924-3a4f7230-2462)