Cerkev svetega Jakoba, Šedem

Kraj: Šedem
Škofija: Celje
Župnija: Senovo
Občina: Krško
Koordinate: lon = 15° 27' 39'' E lat = 46° 1' 54.5''
Nadmorska višina: 421,4 m

Nastanek cerkve oziroma njenega najstarejšega dela se uvršča v sredino ali vsaj v 2. polovico 12. stoletja. Na romanski izvor stavbe opozarjata baročno povečan slavolok in romanski portal v zahodni fasadi cerkve. Glavni oltar je iz leta 1800. 

V glavni polkrožni niši oltarja je kip sv. Jakoba, ki prikazuje svetnika kot popotnika z dolgo pohodno palico ter čutaro. V cerkvi sta dva stranska oltarja; oltar Marije Magdalene iz leta 1662 in oltar sv. Jurija iz leta 1671.

(vir: https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/cerkev-sv-jakoba-v-sedmu.html)