Cerkev svetega Janeza Krstnika, Dolnje Brezovo

Kraj: Dolnje Brezovo
Škofija: Celje
Župnija: Sevnica
Občina: Sevnica
Koordinate: lon = 15° 21' 58'' E lat = 45° 59' 48.2'' N
Nadmorska višina: 238,2 m

Cerkev Sv. Janeza Krstnika se v pisnih virih prvič omenja leta 1581. Nekdaj so bili južno pod cerkvijo vinogradi, ker pa je neurje večkrat uničilo nasade, je baron Mordax, lastnik graščine Impoljca, svetoval kmetom, naj ne sadijo več trt, ampak naj pogozdijo hrib z iglavci. Leta 1988 je bil z velikega oltarja v cerkvi ukraden kip Sv. Antona puščavnika in križ nad tabernakljem. Cerkev ima tri oltarje. Veliki oltar Sv. Janeza Krstnika je preprost, iz druge polovice 19. stoletja. Levi stranski oltar nadomešča kip Marije Brezmadežne iz 19. stoletja, ki stoji na baročni konzoli, desni stranski oltar, v osnovi domnevno iz leta 1644, pa je posvečen Sv. Matiji. 

(vir: https://sevnica.donbosko.si/zupnija/podruznice/#1550668339277-bc49fa29-ed87)