Cerkev svetega Janeza Krstnika, Podsreda

Kraj: Podsreda
Škofija: Celje
Župnija: Podsreda
Občina: Kozje
Koordinate: lon = 15° 35' 27'' E lat = 46° 2' 29'' N
Nadmorska višina: 246,6 m

V Podsredi se vikariat omenja v 15. stoletju, leta 1765 je postala župnija. Stara cerkev sv. Janeza Krstnika je pogorela, ostal je samo rebrasto obokani prezbiterij, ki so ga spremenili v mrtvašnico in ga uporabljali do leta 1871. V 19. stoletju so zgradili novo cerkev. Notranjost je poznobaročna. Veliki oltar je podobarski izdelek iz leta 1865. Nad oltarjem visi slika, delo znamenitega Franca Mihaela Straussa iz 18. stoletja in prikazuje krst v Jordanu. Stranska oltarja sta tabernakeljstega tipa iz 19. stoletja. Orgle baročnega tipa je leta 1822 izdelal mariborski mojster Jožef Otonič. 

(vir: http://www.tic-kozje.si/?page_id=457)