Cerkev svetega Janeza Krstnika, Razbor

Kraj: Razbor
Škofija: Celje
Župnija: Razbor pod Lisco
Občina: Sevnica
Koordinate: lon = 15° 15' 23.5'' E lat = 46° 3' 32.5'' N
Nadmorska višina: 479,1 m

Reprezentančna cerkev sv. Janeza Krstnika je bila zgrajena 1867-1868 v neogotskem slogu na mestu starejše. Sestavljajo jo stopnjevan zvonik, ladja pravokotnega tlorisa z zakristijo ob južni steni in enako visok ožji tristrano zaključen prezbiterij. 

(vir: PSO)