Cerkev svetega Jerneja, Rudnik - Artiški Vrh

Kraj: Rudnik - Artiški Vrh
Škofija: Celje
Župnija: Pišece
Občina: Brežice
Koordinate: lon = 15° 36' 47.5'' E lat = 45° 59' 11'' N
Nadmorska višina: 334,4 m

Cerkev sv. Jerneja ima tristrano zaključen prezbiterij in pravokotno ladjo, ki je bila pozidana 1693. leta. Zvonik pred zahodno fasado pa je bil zgrajen 1696. leta. Glavni oltar je z začetka 18. stoletja, a izdelan v stilu zlatih oltarjev 17. stoletja. 

(vir: PISO)