Cerkev svetega Kancijana, Polana - Kremen

Kraj: Polana - Kremen
Škofija: Celje
Župnija: Loka pri Zidanem Mostu
Občina: Laško
Koordinate: lon = 15° 17' 32'' E lat = 46° 5' 8.5'' N
Nadmorska višina: 585 m

Cerkev sv. Kancijana na Kremenu je podružnična cerkev Župnije Razbor, ki obsega tudi naselja v KS Jurklošter in sicer: Polje, Polana, Henina in Kremen. Cerkev je v virih prvič omenjena 1545, gre za poznogotsko stavbo, kar je razvidno iz obstoječe ladje cerkve. Prvotno je bila to majhna cerkvica zgrajena iz gline in peska, kasneje so dograjevali nove prostore iz kamenja. Tako je prezbiterij iz leta 1737, zvonik iz 1824 in zakristija iz leta 1830. Tudi oltarji imajo različne letnice izdelave, zadnji Kancijanov iz leta 1682.

(vir: http://www.jurkloster.si/sl/zanimivosti.html)