Cerkev svetega Križa, Boštanj

Kraj: Boštanj
Škofija: Novo mesto
Župnija: Boštanj
Občina: Sevnica
Koordinate: 46°00'49.0"N 15°16'53.5"E
Nadmorska višina: 214m

Kot letnico prve cerkve lahko navajamo leto 1296, saj se tega leta omenja prva kuracija v Boštanju, vendar pa o sami cerkvi nimamo nobenih podatkov, čeprav je verjetno sama cerkev obstajala že poprej. Ob ustanovitvi župnije leta 1509 so začeli graditi župnijsko cerkev in jo končali leta 1538, ki je bila pravilno orientirana v smeri vzhod zahod in je bila posvečena sv. Križu. Zaradi naraščujoče populacije v Boštanju je postala cerkev kmalu premajhna, zato so razmišljali o novi, večji cerkvi. V cerkvi je bil tudi oltar iz obdobja renesanse, ki ga omenja tudi Valvasor v delu SLAVA VOJVODINE KRANJSKE. Cerkev je dekorativno poslikal slikar Jože Cerinšek leta 1933. Ob straneh Lurškega oltarja sta sliki sv. Neže in sv. Notburge. Levo in desno od slavoloka sta nad stranskima oltarjema pokončni in pravokotni slike Lurške Matere Božje in sv. Marjete. Obe podobi sta delo neznanega slikarja iz druge polovice 19. stoletja. 

(Vir: http://zupnija-bostanj.rkc.si/cerkve/zupnijska-cerkev-povisanja-sv-kriza-v-Bostanju)