Cerkev svetega Križa, Dednja vas

Kraj: Dednja vas
Škofija: Celje
Župnija: Pišece
Občina: Brežice
Koordinate: lon = 15° 38' 40'' E 45° 59' 18.5'' N
Nadmorska višina: 274,3 m

Cerkev sv. Križa je v osnovi srednjeveška cerkev iz 15. stoletja. Ima križno rebrast obok v prezbiteriju, gotski slavolok in trolisto zaključeni gotski okni. V 2. polovici 18. stoletja so jo povečali, dodali zvonik in zakristijo, oprema je iz 17. in 18. stoletja. 

(vir: PISO)