Cerkev svetega Lenarta, Šentlenart

Kraj: Šentlenart
Škofija: Celje
Župnija: Brežice
Občina: Brežice
Koordinate: lon = 15° 35' 11'' E lat = 45° 55' 12'' N
Nadmorska višina: 154,9 m

Podružnična cerkev sv. Lenarta se prvič omenja leta 1443. V času reformacije je bila edino katoliško svetišče na območju današnje župnije. Pravokotna ladja s fasadnim zvonikom je iz leta 1840, osnove prezbiterija pa segajo v 15. stoletje. 

(vir: https://zupnija-brezice.si/?page_id=28)