Cerkev svetega Lovrenca, Brežice

Kraj: Brežice
Škofija: Celje
Župnija: Brežice
Občina: Brežice
Koordinate: lon = 15° 35' 32'' E lat = 45° 54' 17'' N
Nadmorska višina: 163,2 m

Prvotno brežiško cerkev sv. Lovrenca srečamo v virih prvič šele leta 1328, kljub temu pa smemo postaviti začetke dušnopastirske postojanke v čas okoli leta 1200. Postavili so jo salzburški nadškofi. Sava je 1781 izpodjedla rečni breg ob cerkvi in prvotni cerkvi je grozilo, da se bo podrla. Še istega leta so začeli graditi cerkev na današnjem mestu. 

(vir: https://zupnija-brezice.si/?page_id=28)