Cerkev svetega Lovrenca, Okroglice

Kraj: Okroglice
Škofija: Celje
Župnija: Razbor pod Lisco
Občina: Sevnica
Koordinate: lon = 15° 14' 50'' E lat = 46° 4' 35.5'' N
Nadmorska višina: 714,5 m

V vizitacijskem zapisniku iz leta 1545 se ta podružnična cerkev še ne omenja – torej je bila zgrajena pozneje, po letu 1545. Med vsemi takratnimi cerkvami loške fare je ta največja in najprostornejša. Na južni strani kora stoji zvonik, ki je spodaj štirioglat, zgoraj pa preide v osmerokotnik. Glavni oltar sv. Lovrenca so postavili leta 1695. V ladji sta še dva stranska oltarja. Desni je bil posvečen sv. Benediktu, levi pa sv. Luku. Sedanji levi oltar je od 19. stoletja posvečen Materi Božji. Leta 1807 so ob cerkvi uredili pokopališče, ki pa so ga leta 1835 opustili. 

(vir: http://www.razbor.si/pdf/Podruznicna%20cerkev%20Sv.%20Lovrenca.pdf)