Cerkev svetega Martina, Vrhovo

Kraj: Vrhovo
Škofija: Ljubljana
Župnija: Radeče
Občina: Radeče
Koordinate: 46°02'21.8"N 15°13'09.7"E
Nadmorska višina: 202m

Sestavljajo jo zvonik kvadratastega tlorisa, pravokotna ladja ter prezbiterij. V zvoniku so bronast zvon in dva železna zvonova. Bronastega je leta 1743 ulil Caspar Balthasar Schneider iz Celja, železna pa sta novejša, in sicer iz leta 1923. Prvotni romanski cerkvi, od katere je ohranjena ladja, je bil okoli leta 1600 prizidan prezbiterij. Približno v istem času so dvignili tudi ladjo, obokali pa so jo šele v 18. stoletju, ko sta bila prizidana tudi zvonik in zakristija. Ladja in prezbiterij imata banjasti obok s sosvodnicami. Na zunanji strani prezbiterija in zvonika je rekonstruirana baročna arhitekturna poslikava, na zunanji strani ladje pa so prikazana prvotna romanska zidava ter sočasna okenca. 

(Vir: https://visitradece.si/znamenitosti/sakralna_dediscina/36/cerkev_sv_martina_vrhovo/)