Cerkev svetega Mavricija, Jurklošter

Kraj: Jurklošter
Škofija: Celje
Župnija: Jurklošter
Občina: Laško
Koordinate: lon = 15° 20' 40.5'' E lat = 46° 5' 41'' N
Nadmorska višina: 367,2 m

Cerkev sv. Mavricija je bila prvotno samostanska cerkev . Cerkev je primer poznoromanske sakralne arhitekture in je od leta 1856 župnijska cerkev. Oblika cerkve je ozka in dolga, tipično samostanka, njena posebnost je rebrast križni obok – arhitekturna posebnost, imenovana »laška skupina«, ki se je nato pojavila še pri nekaterih drugih cerkvah v laškem okolišu. Zanimiva je tudi zunanjost cerkve, v nišah neoromanske fasade so upodobljene tri osebe, ki so povezane s preteklostjo samostana in cerkve – kip krškega škofa Henrika I. in kip sv. Janeza Krstnika, kip v osrednji niši pa naj bi upodabljal Leopolda VI. Babenberškega ali sv. Mavricija. 

(vir: http://www.jurkloster.si/sl/zanimivosti.html)