Cerkev svetega Mihaela, Kompolje

Kraj: Kompolje
Škofija: Novo mesto
Župnija: Boštanj
Občina: Sevnica
Koordinate: 46°02'24.1"N 15°16'00.8"E
Nadmorska višina: 176m

Cerkvena ladja je predromanskega izvora iz 10. stoletja in je kot taka najstarejša cerkev v župniji in ena najstarejših cerkva v Sloveniji. Cerkev sv. Mihaela s celovito ohranjenimi romanskimi ometi z značilnimi fugami na zunanjščini in notranjščini ladje je dozdaj edina evidentirana manjša predromanska sakralna stavba z najbolje in skoraj v celoti ohranjenimi romanskimi ometi v Sloveniji. Cerkev, ki jo obdaja pokopališče, leži delno na umetnem nasipu obdanem z obzidjem, na vzhodnem robu vasi, tik ob desnem bregu Save. Cerkev sestavljajo pravokotna, ravno krita ladja, tristransko sklenjen prezbiterij, ki ima s križnimi oprogami oprt obok in prizidan zvonik na zahodni strani ladje, ki v drugem nadstropju preide iz kvadratne talne osnove v oktogonalno; prekrit je s piramidasto kapo, ki sloni na trikotnih čelih.Cerkev je bila v letu 2000 razglašena za kulturni spomenik in v obdobju 2000-2005 kompletno obnovljena. 

(Vir: http://zupnija-bostanj.rkc.si/cerkve/podruznicna-cerkev-sv-mihaela-na-kompolju)