Cerkev svetega Mihaela, Pilštanj

Kraj: Pilštanj
Škofija: Celje
Župnija: Pilštanj
Občina: Kozje
Koordinate: lon = 15° 31' 29'' E lat = 46° 5' 54.5'' N
Nadmorska višina: 376,8 m

Pilštanjska pražupnija, mati vseh cerkva na Kozjanskem, s tem pa tudi cerkev sv. Mihaela, je prvič omenjena leta 1167. Sedež pražupnije se je 1802 prenesel v Kozje, kjer je bil ustanovljen dekanat. Najstarejši del sedanje stavbe je pravokotna ladja. Od srednjeveške zasnove cerkve sv. Mihaela se je več ali manj ohranil le samostoječe zidani zvonik, ki ima še vse značilnosti, zaradi katerih ga stroka diktira v sredo 15. stoletja (1466). 

(vir: http://www.tic-kozje.si/?page_id=445)