Cerkev svetega Mohorja, Zgornji Sremič - Brestanica

Kraj: Zgornji Sremič - Brestanica
Škofija: Celje
Župnija: Brestanica
Občina: Krško
Koordinate: lon = 15° 28' 36'' E lat = 45° 59' 20.2'' N
Nadmorska višina: 393,8 m

Prvotna poznogotska cerkev sv. Mohorja iz 2. polovice 15. stoletja (prvič omenjena 1477) je obsegala sedanjo, vendar nižjo ladjo s 3 okni in ožji ter nižji prezbiterij. Zanimiva je kapela svete Notburge (pozidana 1744–1749).

Cerkev je v letih 1750 – 1785 veljala za zelo obiskano lokalno božjo pot. 

(vir: http://www.zupnijabrestanica.si/index.php/podruznice/sveti-mohor)