Cerkev svetega Nikolaja, Polje ob Sotli

Kraj: Polje ob Sotli
Škofija: Celje
Župnija: Polje ob Sotli
Občina: Podčetrtek
Koordinate: lon = 15° 36' 30.5'' E lat = 46° 5' 31.5'' N
Nadmorska višina: 202,7 m

Pravilno orientirana cerkev leži sredi naselja v Polju ob Sotli.Sestavljajo jo masiven zvonik, pravokotna ladja s prizidanima nižjima tristranima sklenjenima kapelama, enako visok in širok tristrano sklenjen prezbiterij ter na njegovi severni strani nadstropja zakristija, ki je združena s kapelo pod isto streho. Vso notranjščino krasi dekorativa, delo neogotska slikarija A. Pavliča iz leta 1900. Mojster Pavlič iz Buč je izdelal tudi vse tri neogotske oltarje. Prižnica je baročno delo rezbarja Antona Mersija iz Rogatca iz l. 1795. Orgle so neogotske, klopi pa izdelane v poznobaročni tradiciji leta 1877, kot pove letnica na prednji klopi.

(vir: http://podcetrtek.eu/o-obcini/krajevne-skupnosti/krajevna-skupnost-polje-ob-sotli/)