Cerkev svetega Pavla, Gorica

Kraj: Gorica
Škofija: Novo mesto
Župnija: Leskovec pri Krškem
Občina: Krško
Koordinate: 45°54'03.7"N 15°28'46.7"E
Nadmorska višina: 162m

Podružna cerkev sv. Pavla zavzema s svojo lego sredi vasi dominanten položaj. Sedanja stavba je bila v 18. stoletju prezidana, skriva pa v sebi ostanke precej starejše, romanske cerkve.Tudi glavni oltar je iz srede 18. stoletja in je po svojem slogu značilen za tipično vaško okolje. Na njem so svetniki, ki so se jim ljudje že od nekdaj radi priporočali pri svojih kmečkih opravilih: poleg sv. Pavla je tu še njegov stalni spremljevalec sv. Peter, sledijo pa jima sv. Florijan, zavetnik gasilcev in varuh domačij pred ognjem, sv. Notburga, zavetnica dekel in kmečkega dela, družbo pa ji dela njen stanovski tovariš sv. Izidor, prav tako zavetnik kmetov in pastirjev. 

(Vir: https://www.zupnija-leskovec.si/o-zupniji/podruznicne-cerkve)