Cerkev svetega Petra, Bistrica ob Sotli

Kraj: Bistrica ob Sotli
Škofija: Celje
Župnija: Sv. Peter pod Svetimi gorami
Občina: Bistrica ob Sotli
Koordinate: lon = 15° 39' 40'' E lat = 46° 3' 23'' N
Nadmorska višina: 212,8 m

Farna cerkev sv. Petra stoji na platoju, ki je s treh strani obdan z obzidjem in predstavlja ostanek nekoč utrjenega tabora. Prvič se omenja leta 1275. Najstarejša sestavine današnje cerkve je njena ladja, ki izvira še iz dobe predromanike. 

(vir http://www.bistricaobsotli.si/o-obcini/turizem/kulturne-znamenitosti/cerkev-svetega-petra)