Cerkev svetega Petra, Brestanica

Kraj: Brestanica
Škofija: Celje
Župnija: Brestanica
Občina: Krško
Koordinate: lon = 15° 28' 11'' E lat = 45° 59' 25'' N
Nadmorska višina: 183,2 m

Stara župnjiska cerkev sv. Petra stoji v najstarejšem delu Brestanice, imenovanem Šutna.

Poznogotska stavba stoji na mestu, kjer je poprej stala manjša romanska cerkev iz 12. oziroma 13. stoletja, tako da današnja cerkvena ladja pokriva tloris predhodnega svetišča. Glavni oltar je iz črnega marmorja. Postavljen je bil leta 1592. 

(vir: http://www.zupnijabrestanica.si/index.php/podruznice/sveti-peter-stara-zupnijska-cerkev)