Cerkev svetega Petra, Buče

Kraj: Buče
Škofija: Celje
Župnija: Buče
Občina: Kozje
Koordinate: lon = 15° 34' 55'' E lat = 46° 6' 17'' N
Nadmorska višina: 220,7 m

Med kulturnimi znamenitostmi na Bučah prevladuje župnijska cerkev sv. Petra. Prvič jo omenjajo leta 1545, vendar se od prvotne stavbe ni ohranilo ničesar, sedanja pa je iz 18. stoletja. Pravokotna ladja je iz leta 1793, ožji, toda enako visok, ovalno zaključen prezbiterij pa iz leta 1746. Ladji je na jugu prizidan v pritličju kvadraten, sicer oktogonalen zvonik, ki se ga dotika nadstropna zakristija. Gradnja je kamnita in obrizgana. 

(vir: http://www.tic-kozje.si/?page_id=456)