Cerkev svetega Roka, Brežice

Kraj: Brežice
Škofija: Celje
Župnija: Brežice
Občina: Brežice
Koordinate: lon = 15° 35' 28'' E lat = 45° 54' 31.5'' N
Nadmorska višina: 161,1 m

Današnja romarska cerkev sv. Roka je že tretja cerkev na istem kraju. Za posvetitev cerkve sv. Roku je bila verjetno kriva kuga, ki je v Brežicah morila med leti 1646 in 1652. Današnjo cerkev so postavili leta 1740. 

(vir: https://zupnija-brezice.si/?page_id=28)