Cerkev svetega Ruperta, Krško - Videm

Kraj: Krško - Videm
Škofija: Celje
Župnija: Videm - Krško
Občina: Krško
Koordinate: lon = 15° 29' 23'' E lat = 45° 57' 37.5'' N
Nadmorska višina: 166,5 m

Sedanja župnijska cerkev je bila na nasipu iz ruševin prejšnje cerkve postavljena med leti 1893 in 1897. Kako in zakaj je prišlo do nove cerkve, poroča kronist župnijske kronike. 

 »Med najlepše kraje slovenskega Štajerja šteje se župnija Videm. Je precej velika in bolj gorata kakor ravna. V njej se nahajajo imenitne vinske gore, ki se raztezajo od juga proti severu vedno više in više. Toda ta tako krasen kraj je imel jako revno župnijsko cerkev. Bila je jako majhna, stala je v jami in bila je znotraj in zunaj jako revna videti. Bila je bolj podobna kaki kapeli, ne pa župnijski cerkvi. Poglejmo si jo malo znotraj, skoraj bi rekel, da je bila podobna kaki vinski kleti. […] Tabernakelj je bil v zid potisnjen, kar je povzročilo, da se je sveta Hostija v monštranci popolnoma zvila. Mašne obleke so se morale v župnišču shranjevati, ker bi se bile v vlažni zakristiji kmalu pokvarile. […] Leta 1887 so umrli č. g. župnik Karol Ripšl in na njihovo mesto so leta 1888 prišli č. g. župnik Janez Novak. Ta gospod so precej izprevideli žalostni položaj župnijske cerkve. Kar prvo nedeljo so naložili župljanom iz prižnice potrebo nove ali vsaj popravljanje stare cerkve. […]«

Nova župnijska cerkev se urbano sklada z okoljem in nekako dopolnjuje celostno podobo kraja. Njena notranjost je preprosta. Poleg glavnega oltarja svetega Ruperta sta v cerkvi še oltar Matere Božje in Jožefa.

(vir: https://www.videmcan.si/cerkve/11-cerkve/28-%C5%BEupnijska-cerkev-svetega-ruperta.html)