Cerkev svetega Štefana, Vranje

Kraj: Vranje
Škofija: Celje
Župnija: Sevnica
Občina: Sevnica
Koordinate: lon = 15° 21' 3'' E lat = 46° 2' 5'' N
Nadmorska višina: 292,5 m

Cerkev sv. Štefana se v pisnih virih prvič omenja leta 1581, v današnji obliki pa izvira verjetno iz 17. stoletja. 

Cerkev ima tri oltarje. Veliki oltar sv. Štefana je iz 19. stoletja. Stranska oltarja iz leta 1754 z oljnima slikama sta zelo preprosta. Levi stranski oltar je posvečen sv. Barbari, desni pa sv. Antonu puščavniku. Na južni steni ladje visi od vlage močno načeta oljna slika sv. 

Štefana iz prve polovice 18. stoletja, ki je visela v prvotnem velikem oltarju. 

(vir: https://sevnica.donbosko.si/zupnija/podruznice/#1550668489628-9fd9bba6-9d27)