Cerkev svetega Urha, Gornje Brezovo

Kraj: Gornje Brezovo
Škofija: Celje
Župnija: Sevnica
Občina: Sevnica
Koordinate: lon = 15° 20' 23.5'' E lat = 45° 59' 50.5'' N
Nadmorska višina: 176,7 m

Prostor nekdanjega pokopališča okoli cerkve obdaja pokopališki zid, ki je v veliki meri razdejan. V pisnih virih se cerkev prvič omenja leta 1581. Leta 1755 je cerkev dobila sedanji veliki oltar. Okoli cerkve je bilo med leti 1812 do 1847 pokopališče za prebivalce petih občin. Veliki oltar Sv. Urha iz leta 1755, ki je hkrati tudi edini v cerkvi. Levo in desno ob Sv. Urhu stojita viteza z mečem in strelami v rokah, domnevno in hkrati nenavadno Sv. Florjana. 

(vir: https://sevnica.donbosko.si/zupnija/podruznice/#1550668262856-28bb8fa5-65f4)