Cerkev svetega Urha, Lesično

Kraj: Lesično
Škofija: Celje
Župnija: Pilštanj
Občina: Kozje
Koordinate: lon = 15° 30' 51'' E lat = 46° 6' 2.5'' N
Nadmorska višina: 312,8 m

V Lesičnem od starejših zgradb prevladuje cerkve sv. Urha na jezeru. Ime nam pojasnjuje, da si je Bistrica kar dolgo utirala pot pod Pilštanjem proti Sotli in verjetno je iz teh časov nastala tudi pesem: »Čez Pilštanj voda teče«. Gotska cerkev je iz leta 1394, v 18. stol. pa je bila prezidana. Zvoniku sledi ladja in ožji prezbiterij z zakristijo. Stavbna členitev je štukirana. Oprema je iz 18. stoletja. V cerkvi je najdragocenejši kip sv. Urha iz 15. stoletja (1430-1440), ki ga stroka prišteva med najlepše gotske plastike na Kozjanskem in je vlit iz glinasto opečne mase. 

(vir: http://www.tic-kozje.si/?page_id=449)