Cerkev svetega Urha, Slančji vrh

Kraj: Slančji vrh
Škofija: Novo mesto
Župnija: Tržišče
Občina: Sevnica
Koordinate: 45°57'11.3"N 15°13'59.1"E
Nadmorska višina: 476m

Na nizkem kamnitem čopu stoji sredi pokopališča cerkev sv. Urha, ki ima podobno notranjost kot ostale cerkve. Po nekaterih izročilih je cerkev stala že l. 1249, vendar je danes tako barokizirana, da sestavine, ki bi utegnile izvirati od takrat niso razvidne. Vsekakor je prezbiterij s svojim grebenastim obokom šele iz 17. stol., oprema pa šele iz 19. stol. Stranski oltarji: sv. Florjana, Angelov varuhov in Device Marije. Zvonova sta iz leta 1732 in iz leta 1940, Samassa. 

(Vir: https://zupnija-trzisce.weebly.com/slan269ji-vrh.html)