Cerkev svetega Vida, Kostanjek

Kraj: Kostanjek
Škofija: Celje
Župnija: Zdole
Občina: Krško
Koordinate: lon = 15° 32' 46.5'' E lat = 46° 0' 38.5'' N
Nadmorska višina: 377,8 m

Baročna cerkev sv. Vida je iz začetka 18. stoletja, v osnovi morda še poznosrednjeveška. Ima pravokotno ladjo, ki je bila leta 1853 podaljšana in preobokana. Oprema je iz 2. polovice 19. stoletja, poslikava ladje in prezbiterija pa iz začetka 20. stoletja. 

(vir: PISO)