Cerkev svetega Vida, Šentvid pri Planini

Kraj: Šentvid pri Planini
Škofija: Celje
Župnija: Sv. Vid pri Planini
Občina: Šentjur
Koordinate: lon = 15° 25' 56.5'' E lat = 46° 5' 41.5'' N
Nadmorska višina: 614,5 m

Planinska župnijska cerkev je bila sprva podružnica pilštanjske pražupnije, iz nje naj bi se izločila pred letom 1296 kot kaplanija in pred letom 1353 kot župnija – vsaj takonavaja Leksikon Dravske banovine. Leta 1571 so sedež župnije prenesli v Št. Vid pri Planini in slednja je postala navadna podružnica do leta 1787, ko je bila ustanovljenaplaninska kaplanija in leta 1909 samostojna župnija.

vir: https://kozjansko.info/2014/11/v-sentvidu-pri-planini-zasebnik-obnovil-cerkev-in-zupnisce/