Cerkev vseh Svetnikov, Cirje

Kraj: Cirje
Škofija: Celje
Župnija: Brestanica
Občina: Sevnica
Koordinate: lon = 15° 24' 14'' E lat = 46° 1' 56'' N
Nadmorska višina: 449,7 m

Cerkev vseh Svetnikov stoji na griču severno od zaselka Klanc. 

Preprosta stavba obsega pravokotno, za okoli 4 m povišano ladjo, tristrano sklenjeni prezbiterij in zvonik z zaobljenimi vogali in lizenami. Ladjo so verjetno povišali l. 1724 (letnica na portalu). Takrat so pozidali tudi sedanji prezbiterij, ki je verjetno zamenjal prvotno romansko apsido. Na zahodni fasadi je fragment Križanja iz l. okoli 1400. Levi stranski oltar je iz 17. stol.; ostala oprema je mlajša. 

(vir: http://www.zupnijabrestanica.si/index.php/podruznice/cerkev-vseh-svetnikov-na-pokleku)