Cerkev Vstalega Kristusa, Senovo

Kraj: Senovo
Škofija: Celje
Župnija: Senovo
Občina: Krško
Koordinate: lon = 15° 28' 35'' E lat = 46° 1' 7'' N
Nadmorska višina: 217,7 m

Načrte za izgradnjo cerkve Vstalega Kristusa je izdelal arhitekt Janez Fürst. 15. oktobra 1972 je pomožni mariborski škof dr. Vekoslav Grmič blagoslovil temeljni kamen. Gradnja je hitro napredovala in 15. junija 1975 je mariborski škof dr. Maksimiljan Držečnik slovesno blagoslovil cerkev v čast Vstalega Kristusa. 

Cerkev je skoraj kvadratne tlorisne zasnove z masivno streho in se spušča proti prezbiterialnemu delu. Samostojno stoječ s skodlami krit zvonik z obliko rudniškega jaška opozarja na rudarsko preteklost kraja. Notranjost cerkve je opremljena z umetniškimi deli akademskega slikarja Leona Koporca, in sicer z upodobitvami Vstalega Kristusa, Križevega pota in Marije Vnebovzete. 

(vir: https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/zupnija-senovo.html)