Cerkev Žalostne Matere Božje, Leskovec pri Krškem

Kraj: Leskovec pri Krškem
Škofija: Novo mesto
Župnija: Leskovec pri Krškem
Občina: Krško
Koordinate: 45°55'45.5"N 15°27'54.1"E
Nadmorska višina: 183m

Župnijsko cerkev Žalostne Matere Božje v Leskovcu prištevajo strokovnjaki med vidnejše in pomembnejše cerkvene stavbe oziroma spomenike pri nas.Cerkev v Leskovcu naj bi se prvič omenjala v listini iz leta 1074, v kateri je patriarh Sigehard naročil freisinškemu škofu, naj jo postavi poleg one v Beli Cerkvi. Kaj takega se sicer ne da čisto zanesljivo trditi, znano pa je, da je v Leskovcu prvotna cerkev stala že pred letom 1200. takrat je to bila romanska stavba, bolje rečeno kapela, posvečena Marijinemu vnebovzetju. Imenovali so jo “Naša ljuba Gospa na jezeru”, ker so opazili, da s pokopališča, ki je kapelo obdajalo, odteka voda. Še do današnjih dni je med ljudmi ostala živa legenda, da je potrebno samo uho prisloniti na tla, če želiš slišati šumenje vode v notranjosti zemlje.

(Vir: https://www.zupnija-leskovec.si/o-zupniji/podruznicne-cerkve?start=11)