Cerkev Žalostne Matere božje, Leskovec v Podborštu

Kraj: Leskovec v Podborštu
Škofija: Novo mesto
Župnija:
Občina: Sevnica
Koordinate: 46° 2′ 12.72″ N, 15° 9′ 26.94″ E
Nadmorska višina: 699,4m

Cerkev leži na vzpetini, južno od naselja Leskovec v Podborštu. Stavbo sestavljajo pravokotna, znotraj pilastrsko členjena ladja z obokom v obliki treh čeških kap, ločenih z oprogami, enako obokan prezbiterij in na zahodni strani zasnove prizidan zvonik, ki iz kvadratne talne zasnove v drugem nadstropju preide v oktogon. Krit je z zalomljeno, na trikotna čela oprto piramidasto kapo. Severno od prezbiterija je zakristija. Vsi arhitekturni členi so baročni ali celo mlajši. V sedanji razvidni obliki je cerkev poznorenesančna s poznobaročnimi prvinami, kar pa ne izključuje možnih presenečenj v zvezi z njeno datacijo. Oprema je iz 19. stoletja. 

(Vir: https://eturist.docker-e9.ijs.si/details/6226)