Grad Bizeljsko

Kraj: Bizeljska vas
Občina: Brežice
Koordinate: lon = 15° 41' 38'' E lat = 46° 2' 42'' N
Nadmorska višina: 392,1 m

Grad Bizeljsko je ena od značilnih vedut pokrajine ob reki Sotli. Stavba, za katero domnevamo, da ima svoje korenine že v obdobju romanike, je v zgodovinskih virih prvič izrecno omenjena leta 1404. Med lastniki lahko izpostavimo rodbino Tattenbach, po letu 1858 pa kneze Windischgrätze, ki so ga imeli v lasti do nacionalizacije po končani drugi svetovni vojni. Kot večina gradov na Slovenskem, je tudi ta nastajal postopoma, njegov današnji izgled je plod številnih prezidav in dozidav. Današnji izgled s stolpičema in notranjim arkadnim dvoriščem je tipično renesančen. 

(vir: http://www.bizeljsko.si/grad-bizeljsko/)