Grad Brestanica

Kraj: Brestanica
Občina: Krško
Koordinate: lon = 15° 27' 58.5'' E lat = 45° 59' 21'' N
Nadmorska višina: 141,5 m

Grad Rajhenburg, pozidan na razglednem skalnem pomolu nad izlivom potoka Brestanica v reko Savo, je eden najpomembnejših grajenih spomenikov srednjeveške kulture na Slovenskem. V 12. stoletju ga je zgradila salzburška nadškofija in ga dala v upravljanje ministerialom, ki so dobili ime po gradu – Rajhenburški. Po izumrtju rodbine so številni lastniki stavbi dodajali nove elemente in ji postopoma dali današnjo podobo. Leta 1881 so Rajhenburg kupili menihi trapisti in ga preuredili v samostan, leta 1941 pa je nemška okupacijska oblast v gradu in pripadajočih poslopjih vzpostavila taborišče za izgon Slovencev. Leta 1947 je bil nacionaliziran, v njem je do leta 1966 delovalo več kazenskih ustanov. Od ureditve prve razstave o izgnancih leta 1968 je namenjen predvsem muzejski in prireditveni dejavnosti. Po celoviti prenovi v obdobju 2011–2012 z gradom upravlja Kulturni dom Krško.

Stalne in občasne razstave dopolnjujejo raznovrstne obrazstavne dejavnosti, kot so vodeni ogledi, predavanja, mesečni sobotni ustvarjalni kotički ipd., poleti pa grad postane veličastno prizorišče koncertov, gledaliških predstav in letnega kina. Muzejska trgovina ponuja številne lokalne izdelke in čokolado Imperial, v grajski peninoteki lahko okušate izbor penin, grajska restavracija pa vabi z izvrstno kulinarično ponudbo.

Zinka Junkar, 7.9.2023