Grad Brestanica

Kraj: Brestanica
Občina: Krško
Koordinate: lon = 15° 27' 58.5'' E lat = 45° 59' 21'' N
Nadmorska višina: 141,5 m

Grad Rajhenburg, tudi grad Brestanica, stoji v Brestanici nad sotočjem rek Brestanice in Save. Grad je gotovo stal že zelo zgodaj, vendar pa je listina z dne 29. septembra 895, ki je dolgo veljala za prvo omembo gradu, grad pa zaradi nje najstarejši v Sloveniji, bila v raziskavah spoznana za ponaredek. 

Ta grad je bil uničen v času ogrskih vpadov na področje Posavja. Po letu 1126 je salzburški nadškof Konrad I. znova pozidal grad, ki je bil kot »Reichenburch« prvič omenjen leta 1309. Med letoma 1515 in 1573 so grad zasedli kmečki uporniki. Leta 1884 je grad in posestvo kupil Gabriel Giraud, redovnik iz Lyona, in ga prepustil v upravljanje francoskim trapistom. Ti so grad spremenili v Samostan Marijinega odrešenja in ostali v njem do 2. svetovne vojne. 

Med vojno je bil v njem center za slovenske izgnance, po vojni ženski zapor, danes pa je v njem Muzej slovenskih izgnancev. 

(vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Rajhenburg)