Grad Brežice

Kraj: Brežice
Občina: Brežice
Koordinate: lon = 15° 35' 33'' E lat = 45° 54' 5.5'' N
Nadmorska višina: 157,5 m

Mestni grad, del srednjeveške obrambe mesta, je zaščiten z valjastimi ogelnimi stolpi in razsežnim arkadnim dvoriščem. Notranjščina gradu je bogato poslikana, zlasti izstopa poslikava velike viteške dvorane.